Forskare på Havet.nu

Linus Hasselström

KTH | Industriell ekologi
Ämnesområde: Jag är nationalekonom och jobbar med forskning och utredning kring bl.a. värdet av ekosystemtjänster och kostnads-nyttoanalys för olika typer av policyåtgärder.
E-post: plh@kth.se
Sökord: ekosystemtjänster, ekonomisk värdering, kostnads-nyttoanalys, samhällsekonomi, övergödning
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!