Forskare på Havet.nu

Michele Casini

SLU | Institutionen för akvatiska resurser
Ämnesområde: Studerar hur ekosystemet fungerar i Östersjön. Undersöker dynamiken mellan nyckelfiskearter i tid och rum, för en bättre förvaltning av resurserna.
Telefon: 010 4784016
E-post: michele.casini@slu.se
Hemsida: http://www.slu.se/sv/instituti...liga-sidor/michele-casini/
Sökord: fisk, fiske, födoväv, ekosystem, ekosystemfunktion, populationsdynamik, ekologi, förvaltning
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!