Forskare på Havet.nu

Elinor Andrén

Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Ämnesområde: Det övergripande syftet med min forskning är att undersöka naturliga klimat- och miljöförändringar sedan den senaste inlandsisen smälte bort. Det verktyg jag använder mig av för att utläsa historiska miljö- och klimatförändringar är fossila kiselalger (diatomeer) som finns bevarade i bottensediment.
Telefon: 08-6084744
E-post: elinor.andren@sh.se
Hemsida: http://www.sh.se/p3/ext/conten...h_personal_profil_sv_959000
Sökord: Östersjöns klimat- och miljöhistoria, kiselalger, biostratigrafi, eutrofiering, rekonstruerade näringsämnen
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!