Expert på Havet.nu

Susanne Eriksson

Havs- och vattenmyndigheten | Avdelningen för havs- och vattenförvaltning
Ämnesområde: Utredare på HaV, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd. Arbetar med främmande arter, särskilt invasiva arter.
Telefon: 010-6986310
E-post: susanne.eriksson@havochvatten.se
Sökord: invasiva arter, främmande arter
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!