Forskare på Havet.nu

Svante Björck

Lunds universitet | Geologiska institutionen
Ämnesområde: Östersjöns geologiska utveckling
Telefon: 046-222 78 82
E-post: svante.bjorck@geol.lu.se
Hemsida: http://www.geol.lu.se/personal/seb/shome.htm
Sökord: geologi, kvartärgeologi, havsnivå, paleoklimat
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!