Forskare på Havet.nu

Ian Cousins

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ämnesområde: miljögifters spridning via födoväven i akvatiska ekosystem, dynamiska modellverktyg
Telefon: 08-16 40 12
E-post: ian.cousins@aces.su.se

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!