Forskare på Havet.nu

Magnus Breitholtz

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ämnesområde: utsläppseffekter på vattenorganismer,
Telefon: 08-674 7241
E-post: magnus.breitholtz@aces.su.se
Hemsida: http://www.itm.su.se/page.php?pid=536&id=22
Sökord: ekotoxikologi, testmetoder
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!