Forskare på Havet.nu

Bengt-Erik Bengtsson

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ämnesområde: utsläppseffekter på vattenorganismer
Telefon: 08-674 7212
E-post: proetus@telia.com
Hemsida: http://www.aces.su.se/staff/bengt-erik-bengtsson
Sökord: ekotoxikologi, testmetoder, riskanalys, tropiska räkodlingar

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!