Forskare på Havet.nu

Jonas Gunnarsson

Stockholms universitet | Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Ämnesområde: Ansvarar för miljöövervakningen av mjukbottnar avseende makrofauna och bedömning av ekologisk miljöstatus i Egentliga Östersjön. Forskningsledare för ett flertal projekt i marina och limniska områden, i tempererade och tropiska ekosystem avseende ekologisk riskbedömning och remediering av förorenade sediment och bentiska ekosystem.
Telefon: 08 16 42 53
E-post: jonas.gunnarsson@su.se
Hemsida: http://www.su.se/emb/om-oss/ko...g/jonas-gunnarsson-1.120055
Sökord: Havsbotten, sediment, bottenfauna, bentisk ekologi, ekotoxikologi, ekologisk riskbedömning, miljögifter, remediering
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!