Forskare på Havet.nu

Clare Bradshaw

Stockholms universitet | Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Telefon: 08-16 17 37
E-post: clare.bradshaw@su.se
Hemsida: http://www.su.se/emb/om-oss/ko...a-b/clare-bradshaw-1.117654
Sökord: ekotoxikologi, bioturbation, sediment, bottentrålning, störning, ekosystemeffekter, systemekologi, bentisk ekologi, Östersjön, radioekologi
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!