Forskare på Havet.nu

Georgia Destouni

Stockholms universitet | Institutionen för naturgeografi
Ämnesområde: Forskningsintressen: Hydrologisk masstransport och spridningsförlopp, ekohydrologi, interaktioner vatten-klimat, grundvatten-ytvatten, inlandsvatten-kustvatten söt-saltvatten, vatten- och miljöförvaltning. Med i vattendelegationen för norra Östersjöns vattendistrikt, KSLAs vattenkommitté, KVAs miljökommitté och IVAs miljö- och energiråd.
Telefon: 08-164785
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se
Hemsida: http://people.su.se/~gdest
Sökord: landkällor, avrinning, spridningsförlopp, närsalter, föroreningar, kustbelastning, klimatförändring, källåtgärder, belastningsåtgärder, kostnadseffektivitet

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!