Forskare på Havet.nu

Joakim Hansen

Stockholms universitet | Östersjöcentrum
Ämnesområde: Ekologi i grunda skärgårdsområden med dominerande vegetationsklädd mjukbotten
Telefon: 08-16 17 89
E-post: joakim.hansen@su.se
Sökord: Östersjön, vik, vattenväxter, kransalger, alg, evertebrat, fiskyngel, övergödning, muddring, marina
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!