Profil på Havet.nu

Katarina Abrahamsson

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
E-post: katarina.abrahamsson@gu.se
Sökord: marin kemi , halokarboner , naturlig produktion , ozon , biogeokemi , alger , cyanobakterier , multivatiata utvärderingsmetoder , kemisk ekologi , kromatografi , masspektrometri , Raman spektroskopi , bildanalys , mätning av enskilda celler.
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!