Forskare på Havet.nu

Brita  Sundelin

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ämnesområde: ekotoxikologi och övervakning av bottenfauna
Telefon: 08-674 72 35
E-post: brita.sundelin@aces.su.se
Hemsida: http://www.itm.su.se/page.php?pid=536&id=10
Sökord: miljöövervakning, ekotoxikologi, vitmärla

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!