Svenskt havsmiljöarbete

Vad som händer med och i våra vatten berör alla. Olika EU-direktiv, nationella lagar och miljöpolitk ger ramar för förvaltning av våra vattnen. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att de nationella och internationella lagarna som rör våra vatten följs.