Världshavens miljötillstånd

Under århundraden har människan betraktat havet som en oändlig soptipp, och att allt som hamnar där försvinner. Samtidigt har man sett haven som en outtömlig källa av naturresurser. Inget av dessa synsätt kunde vara mera fel. Idag finns inget havsområde som är opåverkat av mänskliga aktiviteter.