I vattnen runt ögruppen Svenska Högarna finns ett rikt marint liv. Runt öarna fågelarter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta, arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden. På havsbottnarna hittar man fiska ekosystem med blåmusslor, alger och tång. Här finns också Östersjöns största bestånd av gråsäl. Med sina 61 tusen hektar blir Svenska Högarna nu Sveriges största marina reservat.

Reservatsbildningen innebär att det införs både tillträdesförbud och begränsningar för båtlivet till olika områden., allt för att skydda fåglar, sälar och andra djur. Men länsstyrelsen vill gå ännu längre och införa ytterligare fiskeregleringar, både för att ge djuren ytterligare skydd och för att minska på konkurrensen om fisken som föda. Frågan berör flera länder, och utreds för tillfället av Havs- och vattenmyndigheten.