Idag utgör havsmat 17 procent av världens matproduktion. Forskare är överens om att det här finns en stor potential att öka produktionen från sjöar och hav som ett sätt att kunna föda jordens befolkning i framtiden. Men vissa studier är mer positiva än andra, och det är viktigt att få in alla miljö- och klimataspekter i beräkningarna.

I en internationell studie som nyligen publicerats i tidskriften Nature visar beräkningarna att matproduktionen från sjöar och hav kan öka med så mycket som tre fjärdedelar de närmaste trettio åren. Max Troell, forskare vid Beijerinstitutet och Stockholm Resilience Centre, tycker att denna typ av studier är viktiga, eftersom de ger oss insikt i vilka utmaningar som finns. Men siffrorna från studien bör tas med stor försiktighet och ställas i relation till andra, mer pessimistiska studier.