Havsnejonögat är egentligen ingen fisk utan en så kallad rundmun. Den påminner om en ål, kan bli över en meter lång, och har två faser i sin livscykel. Sina första år tillbringar den nedgrävd som larv på botten i ett vattendrag, sedan simmar den ut i havet för att leva som blodsugande parasit på fiskar och marina däggdjur. När arten inventerades 2008 fanns omkring 2000 individer i svenska vatten. Därför kom det som lite av en chock för experterna när man förra året kunde konstatera att det bara fanns ett hundratal exemplar kvar. Årets inventering visar att arten ännu inte lyckats återhämta sig.

- Om det inte vänder så finns risk att den försvinner. Det är väldigt bråttom att jobba för att arten ska bevaras, säger Elisabeth Thysell på Länsstyrelsen i Halland, till Sveriges Radio.

Den dramatiska minskningen antas dels bero på utbyggnad och reglering av vattendrag, men också på att det inte finns tillräcklig mängd stora fiskar i havet som havsnejonögat kan suga blod av. Ett åtgärdsprogram har nyligen startats av Havs och vattenmyndigheten för att försöka bevara arten.