Långa sjöresor och oändliga timmar bakom ett mikroskop. Så ser vardagen ut för den idag exklusiva, men kanske lite bortglömda, yrkesgrupp som kallar sig taxonomer. Men kan vem som helst bli en taxonom? Och kommer den nya DNA-tekniken att göra dem arbetslösa? Svaren får du i reportaget om marina taxonomer från Umeå universitet.