Under en expedition till östra Australiens kustområden hittades ett rekordlångt djur - hela 46 meter! Djuret är en sifonofor, ett nässeldjur som är släkt med exempelvis maneter. Egentligen är den långa tråden inte bara ett djur, utan flera organismer som lever i en jättelång koloni. Sifonoforer är djuphavslevande rovdjur. Tråden är en tentakel som paralyserar fiskar och kräftdjur.

Fyndet gjordes av forskare från Schmidt Ocean Institute i ett skyddat område. Expeditionsledare Nerida Wilson säger att deras fynd tydligt visar att det finns en stor brist på kunskap om den biologiska mångfalden även i redan skyddade områden.