Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet. Därifrån har den sannolikt ”liftat” med barlastvatten från fartyg och spritt sig runt om i Europa. I Sverige är den numer väl etablerad på flera platser längs kusten.

Den svartmunnade smörbulten är otroligt anpassningsbar, den reproducerar sig snabbt och har lätt att hitta både boplatser och föda. Den är helt enkelt en oerhört framgångsrik invasiv fisk, och just därför har forskare vid bland annat Göteborgs universitet nu kartlagt fiskens arvsmassa – genomet.

– Vi har hittat intressanta evolutionära mönster som innebär en snabb anpassning mellan generationer, säger Anders Blomberg, professor i funktionsgenomik och en av författarna bakom studien.

Den svartmunnande smörbulten tycks bland annat ha utvecklat en förmåga för att bättre kunna se och synas i grumligt vatten.