Precis som krabbor och musslor har många plankton ett skal byggt av kalciumkarbonat, och det är sedan länge känt att havsförsurningen kan påverka dessa arter negativt. Ju surare haven blir (lågt pH) desto svårare får djuren att bygga starka och robusta skal.

Detta har bevisats i många laboratorieexperiment, men genom att analysera plankton arkiverade på Naturhistoriska museet i London så har forskare nu också kunnat visa de långsiktiga effekterna av havsförsurningen. Forskarna har jämfört skaltjockleken hos två planktonarter (Neogloboquadrina dutertrei och Globigerinoides ruber) som samlades in under Challangerexpedtionen 1872-1976 med plankton insamlade 2011.

Studien, som publicerats i Nature, visar att de moderna planktonen hade upp till 76 procent tunnare skal än sina historiska artfränder. I en intervju säger studiens huvudförfattare Lyndsey Fox att hon blev smått chockad över den dramatiska skillnaden i skaltjocklek för vissa arter.

Enligt forskarna vid Naturhistoriska museet i London finns det ”tusen och åter tusen” burkar med historiska plankton i museets samlingar som bara väntar på fortsatta studier.