Det är naturligt att salthalten i Atlanten varierar, men inte så snabbt och så kraftigt som under 2012 - 2016. Den drastiska minskningen av salthalten har till och med fått ett namn: ”North Atlantic fresh blob”.

Normalt för Labradorströmmen med sig det sötare vattnet från Arktis ner längs Nordamerikans östkust. Nu har starka vindar istället tvingat sötvattnet ut på öppet hav där den nordatlantiska havströmmen har transporterat det mot Storbritannien och Island. I stora områden var salthalten i ytvattnet där lägre år 2016 än det varit på 120 år.

Att havsströmmarna förändras påverkar också kustvattnen i östra USA. Istället för näringsrikt, kallt och sötare vatten så för Labradorströmmen med sig ett saltare och syrefattigare vatten.

Både det sötare vattnet i Nordatlanten och det saltare vattnet längs kusten är oroande signaler, menar Léon Chafik som är oceanograf vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet och medförfattare till den studie där resultaten presenterats. I en intervju i Svenska Dagbladet säger han att det syrefattiga vattnet vid kusten bland annat skulle kunna leda till en minskade produktivitet och krympande fiskbestånd.

-Det andra som oroar oss är om en ändrad salthalt kommer att påverka Golfströmmen, men vi har inget svar. En minskning av Golfströmmens styrka kan leda till ett kallare klimat.