Forskarna trodde inte sina ögon när de såg lunnefågeln klia sig på ryggen med hjälp av en pinne. Att använda verktyg för att få fram mat är känt bland vissa djurgrupper med relativt stor hjärna och hög tankeförmåga. Men sjöfåglar såsom lunnefågeln har en relativt liten hjärna, och är inte tidigare betraktade som särskilt smarta. Dessutom var det uppenbart för forskarna att lunnefågeln inte använde pinnen för att få fram mat eller som bomaterial. Att använda pinnar för sin egen kroppsvård har tidigare bara varit känt bland primater och elefanter.

Första observationen av en ryggkliande lunnefågel gjordes redan 2012, och 2018 lyckades samma forskare filma samma fenomen. Denna gång skedde observationen på en helt annan plats, vilket kan tyda på att beteendet är spritt bland lunnefåglarna som art. Observationen väcker en rad frågor kring användandet av verktyg i djurvärlden, och antyder att synen på många olika djurarter när det gäller tankeförmåga kan behöva omprövas.