Känner du till den unika, men nästan bortglömda Klarälvslaxen? Den lever hela sitt liv i sötvatten och vandrar inte ut till havet som andra laxar, istället utgör Vänern dess "hav". På Sveriges vattenmiljö, där Klaraälvslaxen just nu uppmärksammas lite extra som "Art i fokus", går att läsa hur laxbeståndet gått från att frodas och vara en viktig ekonomisk resurs, till att idag endast utgöra en bråkdel av sin storlek och status. Klaraälvslaxens kraftiga tillbakagång beror till stor del på grund av vattenkraftverk som stoppar den på sin vandring upp till lekområdet.

Klaraälvslaxen är fortfarande av stor kulturhistorisk betydelse och åtgärder i form av att ordna effektiva fiskvägar vid kraftverken och restaurera förstörda lek- och uppväxtområden är föreslagna åtgärder under de kommande åren.

”Laxens år” 2019 syftar till att genom internationellt, nationellt och lokalt samarbete samla, dela och utveckla medvetenhet och ökat intresse för ett hållbart nyttjande av laxbestånd och laxens livsmiljöer.