Upp till 20 meters havsnivåhöjning, svår havsförsurning och nästan inga glaciärer kvar. Det är det troliga scenariot om vi inte lyckas begränsa klimatuppvärmningen till under två grader.
I en rapport som presenteras vid COP25 i Madrid idag betonas särskilt den tinande permafrosten, som gör en uppvärmning över 1,5 °C mer katastrofal än forskarna tidigare kunnat förutse.
Rapporten, ”Cryosphere1.5 ° Report”, baseras på tidigare specialrapporter från IPCC men också på helt nya vetenskapliga rön.

– Ny forskning bekräftar att enbart utsläppen från permafrost kommer att minska vårt utsläppsfönster för 1,5-gradersmålet med en tredjedel. Samtidigt ser vi att stigande temperaturer utsätter jorden och mänskligheten för irreversibla förändringar under århundraden framöver, säger Gustaf Hugelius från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet och en av huvudförfattarna till rapporten.

Forskarna bakom rapporten hoppas att den ska få världens ledare att agera för att skydda kryosfären och uppmanar dem att sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över den förindustriella nivån.