Varför människor och vissa valar genomgår klimakteriet är fortfarande ett evolutionärt pussel. Nu har forskare undersök om det finns en mormorseffekt hos späckhuggare, en valart där honorna kan leva i decennier efter att de senast förökat sig. Forskningen visade att mormödrarna ökar överlevnaden för deras barnbarn, och dessa effekter var störst när mormödrar inte längre kunde få egna ungar. Dessa fynd kan hjälpa till att förklara varför späckhuggare har utvecklat den längsta postproduktiva livslängden för alla icke-mänskliga djur. Och det ger även bättre insikt i hur det kommer sig att vi människor blir så gamla som vi blir.