Höga temperaturer över hela jordklotet. Minskande isar, stigande havsnivåer. Försurat havsvatten. En koldioxidhalt i atmosfären som slår rekord, och som förväntas öka. Extrema väderhändelser som blir vanligare. Sjunkande syrehalter i innanhav och kustområden. Effekterna är en följd av mänskliga aktiviteter.

FN:s världsmeteorologiska organisation WMO sammanfattar läget i en preliminär rapport inför klimatmötet COP 25 i Madrid. Effekterna kan inte beskrivas som annat än alarmerande.

Rapporten utgör ett viktigt underlag för beslutsfattarna som samlats i Madrid för att komma fram till hur klimatpåverkan kan minskas, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI. Den slutgiltiga versionen av rapporten kommer att publiceras i mars 2020.