Regeringen har beslutat att förstärka det finansiella stödet till internationella projekt runt Östersjön som bidrar till att förbättra miljösituationen i Östersjön.

Aktionsplanen för Östersjön, BSAP Baltic Sea Action Plan, är ett ambitiöst program som drivs av länderna runt Östersjön inom Helcom-samarbetet.

BSAP-fonden skapades för att stödja genomförandet av Aktionsplanen. Hittills har ett 40-tal projekt finansierats, exempelvis reningsverk, sanering av förorenad mark, jordbruksrelaterade övergödningsprojekt och projekt om alternativa bränslen för sjöfarten.

Inför 2020 planeras ytterligare förstärkningar för åtgärdsarbetet.

– Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Därför ökar vi nu stödet till BSAP-fonden, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.