Intresseorganisationerna som WWF och Fishsec vill att hela EU:s kontrollsystem revideras och pekar på en rad exempel på brott mot regelverken. Internationella havsforskningsrådet ICES uppskattar till exempel att miljontals torskar olagligt slängs överbord i Östersjön, Europol lyckades i år avslöja en storskalig ålsmuggling och radioprogrammet Kaliber har visat att det förekommit systematiska felrapporteringar i fångsterna av sill och skarpsill.

-Illegalt fiske är ett av de största hoten mot havet. Globalt fångas 26 miljoner ton fisk olagligt eller utan kontroll varje år och vi vet att problemet förekommer även i Sverige, säger Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Det är EU:s så kallade kontrollförordning som sätter ramarna för fiskerikontrollen och ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Den svenska regeringen har nu gett Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen i uppdrag att komma med förslag på vad som kan förbättras och effektiviseras inom fiskerikontrollen i Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar dessutom med ett tidigare regeringsuppdrag om att testa kameraövervakning ombord på fiskefartyg. Förslaget om kameraövervakning har mötts av hård kritik från yrkesfisket som bland annat anser att det skulle kränka integriteten.

Det finns flera exempel från pilotförsök i bland annat Storbritannien och USA som visar att elektroniska övervakningssystem och kameror fungerat väl: de har minskat utkasten (att fisk slängs överbord), gett bättre fångsdata till fiskeriförvaltningen - och både fiskare och myndigheter har varit nöjda.