De båda fynden gjordes av marinarkeologer från det nya museet Vrak – museum of Wrecks – som öppnar i Stockholm i slutet av nästa år. Nu tror man att ett av dem kan vara Vasas systerskepp Äpplet, som man vet ligger någonstans i närheten Vaxholm.

Förhållandena på Östersjöns botten är gynnsamma för gamla skeppsvrak. Den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt gör att de kan bevaras i nästan perfekt tillstånd. Att Östersjön dessutom är ett av världens mest trafikerade hav gör det till ett världsunikt kulturarv.

Även om de nya fynden är välbevarade finns inga planer på att bärga dem. Däremot kommer man att ta upp vissa föremål från skeppen och ställa ut på museet och nu ska träprover analyseras för att få ytterligare information om skeppens ursprung. En trolig teori är att det rör sig om uttjänta skepp som sänkts med flit för att försvåra sjövägen till Stockholm för fiender.