Det kallas för cocktaileffekten – när flera giftiga kemikalier blandas och förvärrar varandras effekter. Detta sker oavsiktligt hela tiden och överallt i vår vardag, med oöverskådliga konsekvenser för djur, människor och ekosystem. Men trots detta har regelverken uteslutande behandlat en kemikalie åt gången.

– Riskerna med blandningar är vanligtvis större än om vi tittar på varje ämne för sig. Det betyder att vi har ett regelverk som systematiskt underskattar både miljö- och hälsorisker, säger Christina Rudén, regeringens särskilda utredare, som presenterade utredningen vid ett seminarium hos Östersjöcentrum på onsdagen.

Christina Rudén, till vardags professor i regulatorisk ekotoxikologi och toxikologi vid Stockholms universitet, betonade att cocktaileffekterna länge varit kända men att man inte kan räkna med att myndigheter frivilligt vidtar de åtgärder som behövs. Den nya utredningen tar därför sikte på EU:s kemikalielagstiftning och går långt i sina förslag: Det tillåtna utsläppet av en kemikalie bör sänkas till en tiondel av vad som tillåts idag. Dessutom behövs tydligare regler som utgår från kombinationer av ämnen när man sätter nya gränsvärden.

– Det finns idag metoder för att riskbedöma blandningar, men regelverket släpar efter. En förutsättning för att man ska komma vidare är att det införs rättsliga krav.

Att ändra regelverket på EU-nivå är inte enkelt, konstaterar Christina Rudén, och som ett led i arbetet vill hon att det i Sverige skapas en nationell arbetsgrupp där olika myndigheter kan samarbeta med varandra i frågan.

– Det är något vi skulle kunna prova i Sverige, och det skulle ge oss mer tyngd i argumenten när vi fortsätter driva frågan på EU-nivå, säger Christina Rudén.

På fredag lämnas utredningen över till miljöminister Isabella Lövin.