Genom att tillsätta en särskild svamp i jorden har forskargruppen upptäckt att man kan göra tomater mer tåliga mot saltvatten. Svampen, Piriformospora indica, lever i symbios med tomatplantan som får lättare att ta upp näring och blir mindre känslig för stress. I studien vattnades plantorna med saltvatten, en tredjedel så salt som havsvatten. De plantor som växt tillsammans med svampen fick 65% högre tomatskörd jämfört med de som växt i jord utan svampen.

Bakom försaltningen av jordbruksmarker ligger såväl långvarig konstbevattning som klimatförändringar. När havet stiger och landområden svämmas över blir allt större områden att drabbade och forskare har uppskattat att hälften av världens jordbruksmarker kan befaras att bli försaltade fram till 2050.