En 18 meter lång katamaran som går i över 20 knop och lätt tar sig in i Östersjöns alla grunda vikar och sund.

– Det är avgörande för Tvärminnes forskningsverksamhet att det finns en välutrustad båt för högklassig, modern havsforskning i kustnära miljö. Den nya katamaranen utvecklar Finlands kapacitet för kustnära Östersjöforskning och kommer på så sätt att bidra till havsforskning på internationell toppnivå, säger Alf Norkko, professor i Östersjöekologi vid Tvärminne zoologiska station.

Den marina forskningen på Tvärminne är fokuserad på biodiversitet och ekosystemets funktion i Östersjön, samt effekterna av mänsklig påverkan, såsom övergödning och klimatförändring.

– Ombord på Augusta finns också gott om plats för studenter i universitetets fältkurser. Men de viktigaste uppgifterna blir att genomföra forskningsprojekt, provtagningar och underhåll av mätstationer i Östersjön. Liksom att arbeta i den svenska skärgården i det pågående samarbetsprojektet Baltic Bridge mellan Stockholms och Helsingfors universitet, avslutar Alf Norkko.