Sillgrisslorna på Stora Karlsö utanför Gotland återvänder varje vår till samma klippavsats, för att lägga ägg och föda upp sina ungar. Webbkamerorna som installerats på en specialbyggd klipphylla registrerade allt som hände, och allmänheten uppmanades att kommentera vad de såg. Forskarna fick in över 1300 unika observationer.

Nu vill fågelforskarna gå ett steg längre, och kunna använda materialet för att bland annat ta reda på hur sillgrisslorna på individuell nivå svarar på ekosystemförändringar i Östersjön, som till exempel förändringar i tillgången på sill och skarpsill.

- Att kunna identifiera individer och speciella händelser som parning, bråk, matning, ankomst och avgång, ger oss forskare nödvändiga verktyg för att detalj förstå sillgrisslornas liv. Att titta igenom tusentals timmar av film är omöjligt, men med automatiserad igenkänning via artificiell intelligens hoppas vi kunna få en beskrivning av allt som händer på klipphyllan, säger Jonas Hentati-Sundberg, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

I november arrangeras därför ett två dagar långt hackaton i Göteborg där forskarna tillsammans med datautvecklare ska försöka hitta nya sätt att strukturera datamängden och generera ny kunskap om både sillgrisslorna och om Östersjöns ekosystem.