De tre forskarna William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza får priset för sin grundläggande forskning om hur celler anpassar sig efter syretillgången.

Syre är en livsavgörande gas för i stort sett allt djurliv på jorden, på land såsom i haven. Syret behövs för att mitokondrierna i våra celler ska kunna omvandla föda till energi. Under evolutionens gång har många olika mekanismer utvecklats för att se till att kroppen och cellerna får tillräckligt mycket syre trots att syretillgången varierar. De prisade upptäckterna rör reglermekanismer på DNA-nivå och mer specifikt hur den komplicerade aktiveringen av hormonet erytropoietin (EPO), som stimulerar bildandet av röda blodkroppar, går till.

TT: På vilket sätt kommer då denna kunskap mänskligheten till gagn?

– Människan gagnas av kunskap och detta är grundläggande kunskap. Utan att kunna anpassa oss till syre så skulle det inte finnas något liv på jorden, säger professor Anna Wedell vid Nobelkommittén.