Att ta ett samlat grepp kring de marina konfliktzonerna har flera poänger. Dels varierar de mycket över året eftersom många djur rör sig över stora områden. Dels uppstår hela tiden nya konfliktszoner på grund av mänskliga aktiviteter som sjöfart, fiske och oljeutvinning. Och eftersom nästan två tredjedelar av världshaven ligger utanför enskilda nationers lagstiftning behövs gemensamma överenskommelser för hur mycket mänskliga aktiviteter ska få påverka livet i haven.

- Tyvärr blir konfliktzonerna mellan djur och människor fler, inte färre, säger Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid Lunds universitet.

Hon är den enda forskaren verksam vid ett svenskt universitet som bidragit till kartläggningen och har studerat havssköldpaddor som lever i ett bälte i Sydatlanten mellan Brasilien och sydöstra Afrika.

- Vi vill att studien ska bidra till en global policy för hur vi använder våra hav. Vi har tagit fram ett instrument för att hjälpa beslutsfattare att skapa en sådan policy, säger Susanne Åkesson.