I Östersjöns bräckta vatten kan inte skeppsmasken leva. Därför finns så många välbevarade vrak i detta hav. Gribshunden anses vara världens bäst bevarade fartyg av samma typ som Columbus använde vid sina upptäcktsresor till Amerika. Detta gör skeppskonstruktionen till ett mycket viktigt fokus för forskarna.

- Vi har lyckats identifiera flera nya nycklar till fartygets konstruktion och närmar oss gåtan om hur den här typen av skepp verkligen var byggda. Det utökar vår kunskap om en viktig brytningstid i världens utveckling, vid tiden för de stora upptäcktsresorna, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola och dykansvarig vid utgrävningen.

Från Lunds universitet deltog marinarkeolog Brendan Foley.
- Det är som att öppna ett fönster ned i Columbus och kung Hans tid, en resa på 500 år på några minuter ned till botten, säger han. Vi har haft ett fantastiskt team från 10 olika länder, som har lyckats uppnå det vi ville med årets grävningar – att både bärga fynd och komma vidare med skeppskonstruktionen. Vi hoppas kunna komma tillbaka för nya undersökningar nästa år – det finns så många hemligheter där nere.