Det är forskaren Atso Romakkaniemi, vid Naturresursinstitutet i Finland, som har studerat lax vid Torneälvens mynning. Hon har märkt fisken med radiosändare och nästan alla av de studerade fiskarna har stannat kvar i den nedre delen av älven, istället för att ta sig uppåt för lek. En del av laxarna har dessutom vänt tillbaka till havet efter bara en vecka i älven.

De huvudsakliga lekområdena i Torneälven ligger 10 till 30 mil uppströms, men laxarna med radiosändare tog sig bara cirka 10 kilometer upp i älven. En förklaring till att laxarna avbryter lekvandringen är att de är för trötta, men orsaken till detta är än så länge oklar.

Det har observerats oroväckande mycket död lax i Torneälven under sommaren, längs hela älven, från mynningen upp till Pajala. Finska myndigheter har inlett ett omfattande och intensivt arbete för att utreda orsaken. I Sverige undersöker sedan tidigare Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs Universitet, en rad faktorer som skulle kunna ligga bakom laxens ohälsa, som exempelvis hormonpåverkan, miljögifter och tiaminbrist. Vattenkvaliteten i Torne älv kontrolleras och allmänheten uppmanas att fortsätta att rapportera in om sjuk eller död lax påträffas.