I somras beslutade EU-kommissionen om nödstopp för allt kommersiellt torskfiske i sydöstra Östersjön under resten av året. Nu föreslår man fortsatt torskstopp under 2020. Man vill även begränsa övriga fiskekvoter och strama upp fritidsfisket.

”Trots ansträngningarna från våra fiskare och myndigheter är fiskebeståndet i Östersjön allvarligt, särskilt för torsken i öster och sillen i väster. I enlighet med vetenskapliga råd föreslår vi ett försiktigt paket för att garantera att hållbart fiske kan fortsätta i Östersjön”, säger fiskekommissionären Karmenu Vella i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska torsk bara tillåtas som bifångst i östra Östersjön, samtidigt som kvoterna i väster minskas med nästan 70 procent. Dessutom föreslås en kvotminskning på över 70 procent för sillen i västra Östersjön.
För fritidsfisket vill man ha ett allmänt förbud i öster och max två torskar per fritidsfiskare och dag i västra Östersjön.

Hur det verkligen blir med kvoterna beslutas av EU-ländernas fiskeministrar i oktober.