Den vanliga strandkrabban är en av de arter som lever farligt om de invasiva krabborna får fäste längs våra kuster, och mycket tyder på att de är på god väg. Det visar en ny forskningsstudie som är gjord vid Göteborgs universitet.

– Om de två invasiva arterna etablerar sig kan det på sikt innebära att det grunda strandnära ekosystemet kraftigt kan påverkas, säger Matz Berggren, en av forskarna bakom studien.

Blåskrabban är liten, max fyra centimeter över ryggen. Den äter det mesta, förökar sig snabbt och är till skillnad mot vår inhemska strandkrabba inte aggressiv mot sina artfränder. Sammantaget gör det att den kan konkurrera mycket effektivt med andra arter.

– Det är ännu för tidigt att säga att krabborna har etablerat sig på västkusten, men de har tydligt haft en eller två lyckade förökningar som indikerar en möjlig etablering i en nära framtid. Spridningen kan då ske upp till norska västkusten och även in i södra Östersjön, säger Matz Berggren.