Giftiga båtbottenfärger, bryggor, muddring och så själva trafiken med de utsläpp och ljud den åstadkommer. Sammantaget har de svenska fritidsbåtarna stor påverkan på den känsliga miljön i grunda vikar under sommaren.

– Båtarna blir fler och större, och allt fler bryggor och småbåtshamnar byggs eller byggs ut på många håll längs kusten, vilket påverkar undervattensnaturen och livet i vikar och sund.

Det säger Sofia Wikström från Stockholms universitet, och berättar att en ny sammanställning av forskning om hur båtarna påverkar undervattensnaturen visar att det med ganska enkla åtgärder går att undvika de värsta effekterna.

Här är de nya tipsen:
- Undvik att köra motorbåt (särskilt stora motorbåtar) i ostörda grunda och vågskyddade miljöer.
- Konstruera bryggor som släpper igenom ljus. Pålade bryggor är bättre än flytbryggor.
- Förvara båten på land när den inte används.
- Öka utbudet av hyrbåtar.
- Lägg bryggor och småbåtshamnar vid naturligt vågexponerade stränder eller på djupare vatten.
- Justera bojkättingarnas längd efter vattenståndet.
- Välj ankare som är skonsammare mot bottenmiljön.