Beståndet av den unika och viktiga Östersjötorsken riskerar att kollapsa. Om det sker är det omöjligt att få den tillbaka, eftersom den har helt unika genetiska anpassningar för att klara att leva och föröka sig i Östersjöns bräckta vatten.

Nu är de torskar som finns små, magra och sjuka. Den naturliga dödligheten är stor och de flesta individer blir aldrig så stora att de går över till att äta det som brukar vara huvudfödan för en vuxen torsk: sill och skarpsill. I ett friskt bestånd finns torskar av olika storlekar men idag är alla ungefär lika små. Och fiskarena har haft svårt att ens fiska upp de mängder som de fått tilldelat.

Efter åratal av forskarlarm har politikerna i EU äntligen lyssnat. Istället för att överskrida forskarnas rekommendationer har de för första gången infört ett nödstopp för yrkesfisket.

Fiskforskaren Henrik Svedäng deltog på ett seminarium i Almedalen. Hans förslag för att förbättra situationen var: inför ett totalfiskestopp i det östra beståndet, stoppa det selektiva bottentrålfisket och bevara torskens mat – det vill säga stoppa fisket på sill och skarpsill i de områden där torsken finns.

Nu är åtminstone delar av hans förslag verklighet.