Rödlistan är en sammanställning av olika arters status (risk att dö ut). I Sverige görs bedömningen av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som till sin hjälp har hundratals artexperter. Den senaste svenska versionen kom 2015, och nu är det alltså dags för en uppdatering.

Fram till den 15 september finns de preliminära bedömningarna tillgängliga på Artdatabankens webbplats. Det gör det möjligt för personer, som eventuellt har kompletterande data eller kunskaper, att bidra med underlag. Det slutgiltiga resultatet publiceras i mitten av 2020.

En snabb titt avslöjar bland annat att den knubbiga fisken sjuryggen föreslås tas bort från rödlistan 2020. Den bedöms nu vara livskraftig i Sverige. Också för havsmusen har läget förbättrats. Den bedöms nu ”bara” vara sårbar istället för starkt hotad. Men för havsnejonögat går utvecklingen tyvärr i motsatt riktning, och den anses nu vara starkt hotad.