Den ökade produktiviteten beror dels på att fiskarna är fler i fiskefria områden, det finns helt enkelt fler föräldrar. Dessutom är fiskarna större, och det har stor betydelse för hur många fiskbäbisar som föds. Stora fiskar lägger fler ägg. Beroende på art så kan det produceras mellan 5 och 200 gånger fler avkommor i ett fiskefritt område än i ett oskyddat område som är lika stort.

Det här gynnar naturligtvis fiskbestånden i det fredade området, men det kan också bidra till att fiskarna blir fler utanför området på grund av så kallade spill-effekter: t.ex att fisklarver driver ut från det fredade området. Och fler fiskar innebär större fångster för fisket.

Forskarna konstaterar dock att en femfaldig ökning av fiskreproduktionen inne ett fredat område inte innebär en femfaldig ökning av fiskfångsterna utanför området. Fångstökningen är betydligt mindre än så, men forskarna menar ändå att fiskefria områden är en värdefull strategi som både fisken och fisket vinner på.

Den aktuella studien bygger på data från bland annat Stora Barriärrevet. Även i Sverige finns ett antal fiskefria områden, vars effekt utvärderades av SLU Aqua 2016. Utvärderingen visade bland annat att fiskarna var fler och större i de fiskefria områdena.