Så var alla papper påskrivna, och det formella överlämnandet av R/V Svea till SLU genomfört. Nu stävar fartyget från varvet i Spanien mot hemmahamnen i Lysekil, där den beräknas anlända om någon vecka.

Bedömning av fiskbestånden
R/V Svea kommer att användas både till forskning och miljöövervakning. SLU Aqua genomför exempelvis varje år fem internationellt samordnade undersökningar med trålning och avancerad ekolodning efter fisk i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Under dessa expeditioner samlas information in om olika fiskarter, som sedan används för att göra beståndsuppskattningar och ta fram råd om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt.

Vattnets kemi och biologi
Även SMHI planerar att använda R/V Svea för övervakningsuppdrag. SMHI:s oceanografiska enhet ansvarar för en stor del av den nationella miljöövervakningen i det fria vattnet. Kemiska, hydrologiska och biologiska data samlas in för att ligga till grund för bedömningar av miljötillståndet i havet.

Strömming och skarpsill
Efter några månaders utbildning av besättning och expeditionsdeltagare blir det i oktober dags för det första riktiga uppdraget för R/V Svea och dess besättning. Då ska mängden strömming och skarpsill bedömas med hjälp av trålfiske, sonarer och ekolod, och den toppmoderna utrustningen kommer att komma väl till pass. Uppdraget är den svenska delen av det internationella åtagandet Bias, Baltic International Acoustic Survey, som varje år koordineras av Internationella havsforskningsrådet Ices och genomförs samtidigt av en rad olika länder.

-R/V Svea kan användas för i stort sett vilken havsforskning som helst, och även till expeditioner som sträcker sig över en längre tid. Möjligtvis med undantag för is, någon isbrytare är hon inte, säger Johan Thorburn, kommunikatör vid SLU:s fartygsenhet.