Under de senaste årtiondena har de antarktiska vindarna över Södra ishavet blivit allt kraftigare till följd av att ozonlagret tunnats ut och växthusgaserna ökat, men vilken effekt det har på haven har inte tidigare dokumenterats. Den brittiska forskningsrapporten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, visar nu att dessa vindar skapar turbulens i havet vilket gör att varmare vatten närmre ytan blandas med det kallare vattnet i djupet. Den ökande medeltemperaturen i havet orsakar i sin tur höjda vattennivåer. Enligt forskarna bakom projektet förklarar dessa resultat hur tidigare okända processer påverkar transport av värme till havsbotten.

Den stora mängd data som ligger till grund för rapporten samlades in från de antarktiska havsdjupen av en obemannad fjärrstyrd forskningsubåt under 2017. Enligt forskningsledaren professor Alberto Naveira Garabato, från Southamptons universitet, kommer resultaten från expeditionen vara till stor hjälp för klimatforskningen att i framtiden göra mer exakta förutsägelser över vilken effekt klimatförändringen har på höjda havsnivåer.