Ett hållbart vattenbruk är en viktig pusselbit om mänskligheten ska klara framtidens livsmedelsförsörjning. Avgörande är förstås att minimera odlingarnas negativa påverkan på miljön, och ett sätt är att odla flera saker samtidigt. Till exempel kan alger och musslor ta upp överflödiga näringsämnen som fiskar släpper ut och därmed förbättra vattenkvalitén. Fördelen med sjögurkor är att de äter sand och gyttja och därmed kan ta hand om de organiska substanser som faller till botten.

– Sjögurkor är intressanta att använda som en del i cirkulärt vattenbruk för bättre vattenkvalitet. De har redan använts länge i samodlingar med fisk, ostron och alger i Asien. Och nu vill vi undersöka om vi kan få det att fungera med samodling av svenska arter, säger Ellen Schagerström, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet.

På sikt finns också förutsättningar att odla sjögurkor som livsmedel. I till exempel Kina är de en mycket värdefull delikatess, vilket bidragit till att många arter är starkt hotade.

– Men vårt projekt fokuserar först och främst på att ta fram ett odlingsprotokoll för att förstärka befintliga vilda populationer i Sverige och utvärdera deras roll i cirkulära vattenbrukssystem, säger Ellen Schagerström.