Klimatförändringen påverkar kustvattnen på flera sätt; de tydligaste är att fisksamhället förändras, algblomningar kan bli vanligare och att syrebrist kan komma att uppstå lokalt. Det framgår av rapporten Svealandskusten 2019 som ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår.

En jämförelse mellan det varma 2018 och det kalla 1998 gav intressanta resultat som hjälper till att öka förståelsen för hur kustområdena påverkas av ökad temperatur. Ytterligare en analys från Stockholms universitet visar hur siktdjupet påverkas av lerpartiklar, humus och klorofyll.
- Det är viktig kunskap för att ha realistiska förväntningar då man gör åtgärder mot övergödning, säger Jakob Walve från Stockholms universitet som leder arbetet med undersökningsverksamhet och rapportering för förbundets räkning.

I rapporten finns också relevanta artiklar från andra aktörer. Siktdjupet blir också bättre av en tät vegetation i grunda vikar, visar forskningsprojektet PlantFish, och påpekar hur viktigt det är med mycket rovfisk för att få ett välfungerande kustekosystem. SLU Aqua redovisar hur fisksamhällena ser ut längs kusten och forskare från Östersjöcentrum diskuterar om musselodlingar kan minska övergödningen i Östersjön.

Från Björnöfjärden och BalticSea 2020 slutrapporteras om hur man kan åtgärda en övergödd vik, och vad som krävs för att öka åtgärdstakten. I årets medlemspresentation berättar Mälarens vattenvårdsförbund om hur de arbetar för att åstadkomma en bättre vattenmiljö i denna stora sjö.